Fullscreen
We own it, it belongs to the world : A performance by Liang Shan-bo & Zhu Ying-tai